Månatligt Arkiv: december 2016

Vägguret från 1600-talet tillbaka i Kungsrummet

Efter två veckors renovering kunde Moderlogens vackra väggur på tisdagen hängas tillbaka på sin plats i Stamhusets kungsrum. På plats vid upphängningen fanns tidigare slottsurmakaren Kjell Pettersson, som ansvarade för renoveringen, urmakaren Eric Read, Br Niclas Wallin och Br Stefan Skagerberg, som var den som tog initiativ till och beställde renoveringen av vägguret.

Sakkunniga har tidigare kunnat konstatera att vägguret i Kungsrummet sannolikt konstruerades i mitten av 1600-talet. Hur uret hamnade i Moderlogens ägo är emellertid höljt i dunkel. Upplysningar härom mottages därför tacksamt!

Läs gärna mer om vägguret och dess historia i nästa nummer av Evoe, som utkommer i slutet av mars 2017.

Text och foto: Michael Masoliver

13 december 2016||

Högtidlig Installation av ett nytt Guvernement

Under 2016 års upplaga av Barbarahögtiden skedde den högtidliga Installationen av ett nytt Guvernement med Direktören och Riddaren av Svarta Korset Br Henrik Mickos som ny Stor-Mästare, Chefsjuristen och Riddaren av Svarta Korset Br Christer Alexandersson som ny Deputerad Stor-Mästare samt Skattejuristen och Riddaren av Svarta Korset Br Ulf Tivéus som ny Stor-Kanslär.

På plats i Vinterträdgården på Grand Hôtel söndagen den 4 december fanns drygt 500 församlade Bröder, av vilka närmare 150 var tillresta från PB:s Dotterloger. Som traditionen bjuder i vårt Sällskap innehöll Högtidskalaset otaliga magnifika inslag från våra talanger i Den Bacchanaliska Kören, D:o Musiken, Theatern och Lekarne.

Ett bildreportage utlovas i nästa nummer av Moderlogens medlemstidning EVOE som även publiceras på denna webbplats.

Foto: Br Nils Lundström, Ordens-Fotograf

6 december 2016||