Ur MODERLOGENS VERKSAMHETSKALENDER  2017


20 april Stora Rådet
21 april DBA

3 maj  Grad VII
6 maj Vårhögtidsdagen, Årsmöte + Grad I

26 juli  Bellmandagen

5 september  Ämbetsmannaträff
23 september  Grad III

7 oktober  Grad IX
21
oktober  Grad I

5 november  Grad VI
18 november Installation Örebro

5 december Grad V förgrad
6 december Grad VIII förgrad
10 december  Barbara + Grad VIII och Grad V

 

 

Ur MODERLOGENS VERKSAMHETSKALENDER  2018

13 januari   Stora Konseljen

10 februari  Grad X

10 mars Grad II

7 april RSK
12 april Stora Rådet