Ur MODERLOGENS VERKSAMHETSKALENDER  2018

13 januari   Stora Konseljen

10 februari  Grad X

10 mars Grad II

7 april RSK
12 april Stora Rådet
20 april DBA
28 april Grad IV

2 maj  Grad VII
5 maj Vårhögtidsdagen, Årsmöte + Grad I

26 juli  Bellmandagen

4 september  Ämbetsmannaträff
22 september  Grad III

6 oktober  Grad IX
13 oktober  Grad I

4 november  Grad VI

4 december Grad V förgrad
5 december Grad VIII förgrad
9 december  Barbara + Grad VIII och Grad V