Det vittra och historiskt inriktade arbetet i Par Bricole äger rum inom Den Bacchanaliska Akademien. Den inrättades i slutet av 1920-talet och fick under de efterföljande decennierna stadga under Stor-Mästare Gösta Söderbergs ledning. De två historiska verk om Par Bricole som utkommit under 1900-talet, 1946 års historik och 1979 års jubileumsbok, togs fram inom Akademiens hägn.

Nuvarande ledamöter:

Hedersledamot Pino Pilotti, Riddare av Svarta Korset
Hedersledamot Gunnar Tysk, Riddare av Svarta Korset
Hedersledamot Bo Forssell, Riddare av Svarta Korset

Preses Dan Ekström, Riddare av Svarta Korset

Sekreterare Hans Gentzel, Riddare av Svarta Korset

Stor-Mästare Henrik Mickos, Riddare av Svarta Korset
Deputerad Stor-Mästare Christer Alexandersson, Riddare av Svarta Korset
Stor-Kanslär Ulf Tivéus, Riddare av Svarta Korset

Ordensskald pt Conny Roth

Ledamot utsedd av Akademien Åke Andersson, Riddare av Svarta Korset
Ledamot utsedd av Akademien Håkan Hagwall, Riddare av Svarta Korset
Ledamot utsedd av Akademien Dan Ekström, Riddare av Svarta Korset (se ovan)
Ledamot utsedd av Akademien C-G Mann, Riddare av Svarta Korset

Ledamot utsedd av Göta PB Jonas Folcker, Riddare av Svarta Korset
Ledamot utsedd av Göta PB Torsten Leman, Riddare av Svarta Korset

Ledamot utsedd av Borås PB Göran Olofsson, Riddare av Svarta Korset

Ledamot utsedd av Jönköping PB Ulf Linnman, Riddare av Gyllene Korset
Ledamot utsedd av Jönköping PB Krister Wallin, Riddare av Gyllene Korset

Ledamot utsedd av Vänersborgs PB Dag Wadman, Riddare av Svarta Korset
Ledamot utsedd av Vänersborgs PB Björn Börjesson, Riddare av Svarta Korset

Ledamot utsedd av Malmö PB Lennart Fahlback, Riddare av Svarta Korset
Ledamot utsedd av Malmö PB Patric Jakobsson, Riddare av Svarta Korset

Ledamot utsedd av Sundsvalls PB Hans Gillgren, Riddare av Svarta Korset
Ledamot utsedd av Sundsvalls PB Stefan Groth, Riddare av Svarta Korset