Musik och teaterkonst har alltid tillhört hörnstenarna i Par Bricoles verksamhet.
Den utövas idag till stor del genom våra talanggrupper. Dessa är i moderlogen:

De Bacchanaliska Drinkarne
Den Bacchanaliska Kören
De Bacchanaliska Lekarne
Den Bacchanaliska Musiken
Den Bacchanaliska Theatern

Dotterlogernas talanggrupper presenteras på respektive loges egen sida (under rubriken ”Loger” ovan.)