Bellmanhuset på Urvädersgränd 3 är skådeplatsen för Stockholmshistoria när den är som mest levande. Här ligger Par Bricoles Stamhus som Sällskapet förvärvade 1938. Högst upp återfinns rummen där Carl Michael Bellman levde och verkade under den produktiva perioden 1770 till 1774. Han var i 30-årsåldern och skrev här stora delar av sina epistlar. I huset finns bland annat att beskåda Bellmans dödsmask och hans egen cister, stränginstrumentet som har gjutit liv i så många sånger.

Första söndagen i varje månad klockan 13 visas Bellmanhuset för allmänheten. Det är en upplevelse att höra ciceronen berätta om huset, Bellman och Sällskapet Par Bricole. Till hjälp har ciceronen en Lekare som sjunger Bellmans sånger. Här kan man få höra både Fjäriln vingad syns på Haga och Gustafs skål. Medlemmar ur Par Bricoles Cicerongrupp turas om att genomföra de allmänna visningarna. Bellmanhuset visas också för förbokade grupper; företag, organisationer och pensionärsföreningar. Det är Niclas Wallin som administrerar gruppvisningarna.

I de två rummen där Bellman levde och verkade finns numera elektrisk belysning i kakelugnarna och på borden. Framför ett av fönstren satt han troligen och skrev sina epistlar med en då vidunderlig utsikt över Saltsjön. Den nyinstallerade belysningen ger en naturlig känsla för tiden och speglar sig i rytmisk rörelse i rummen. Historien sitter i väggarna och ger fantasin fritt spelrum.

Visningarna ges för max 35 personer i taget. Allt arbete är ideellt. Entrén är 100 kronor och går oavkortat till Stamhusets fortlevnad och utveckling. Mer om Bellmanhuset finns på www.bellmanhuset.se. Förfrågningar om gruppvisningar görs via e-post bokning@bellmanhuset.se eller per telefon 076-785 58 00.