BELLMANMILJÖER

Vi har nu kommit till sista delen av bildspelet ”Bellmanmiljöer”. Denna sista del täcker ett antal i epistlar och sånger besjungna krogar som ej nämnts i de fem första delarna, samt ett antal minnesmärken runt om i landet där skalden uppmärksammats.

Varje bild visar hur det ser ut år 2020-21 på en plats, en miljö som har anknytning till CMB.
Bilden har en beskrivande text som ibland är åskådliggjord med några rader ur en epistel, sång eller annan vers med anknytning till miljön. Dessutom får du understundom lite annan kuriosa som kan knytas till platsen. Tack Mats Hayen, Bengt Jonshult och alla ni andra som hjälpt mig med kunskap och idéer.

Jag vill understryka att jag har inte forskat i CMBs liv utan endast sammanställt redan kända fakta på ett kanske lite annorlunda sätt.

Arbetet presenteras i PB Digital enligt nedan.

Del 1   (decemberutskicket)                         år 1740-65
Del 2   (januariutskicket)                            år 1766-74
Del 3   (februariutskicket)                           år 1775-79
Del 4   (marsutskicket)                               år 1780-89
Del 5   (aprilutskicket)                                år 1790-95
Del 6 (majutskicket)                                     Fler besjungna krogar och Bellmanmiljöer                                     

 Staffan Wikström


Bellmanmiljöer Del 1

Bellmanmiljöer Del 2

Bellmanmiljöer Del 3

Bellmanmiljöer Del 4

Bellmanmiljöer Del 5

Bellmanmiljöer Del 6


Bellmanhuset