PB_Moderlogen_HH_19400000_Bellmanhuset_fasadritning_SSA
Bellmanhuset. Stamhus för Par Bricole sedan 1938. Fasadritning från 1940 i Stockholms stadsarkiv. Ritningen tillhör Stockholms stads unika samling av byggnadritningar som omfattar tidsperioden från 1713 till 1978. Samlingen världsminnesförklarrades av UNESCO 2011.

År 1938 förvärvade Par Bricole fastigheten Urvädersgränd 3 i Stockholm. I huset bodde Carl Michael Bellman mellan 1770 och 1774. Idag fungerar huset som Par Bricoles stamhus. Det visas för allmänheten en gång i månaden av sällskapets Ciceroner.

Fastigheten Urvädersklippan mindre 8 på Södermalm bebyggdes efter den stora branden i Katarina församling den 1 maj 1723. Huset var enligt en bouppteckning från 1746 ett korsvirkeshus av sten och trä. Sitt nuvarande yttre utseende fick huset 1764 då det ägdes av tullinspektorn Sven Simberg. Under åren 1770 till 1774 – då huset ägdes av assessor Nils Zellén – var en av hyresgästerna skalden Carl Michael Bellman. 

En sjökaptensänka vid namn Carolina Wennerqvist blev efter många ägobyten ägare till fastigheten 1850. Efter att hennes svärdotter avlidit 1921 hamnade fastigheten i ett speciellt arvsrättsligt läge eftersom hennes arvingar utvandrat till USA, där deras vistelseorter var okända. Först 1937 gav sig svärdotterns sonson Otto Wennerqvist-Lambert tillkänna och det rättsliga läget kunde lösas. Det var av honom som Par Bricole den 15 maj 1938 kunde förvärva huset. 

Bellmansforskningen hade under 1930-talet kommit fram till att det gamla huset på Urvädersgränd 3 var en av få återstående byggnader i Stockholm där Carl Michael Bellman haft sin bostad. Inom Par Bricole igångsattes därför omedelbart ett intensivt arbete för att iordningställa huset – dels som ett museum från Bellmans tid, dels som stamhus och kansli för sällskapets behov.

Läs mer om Bellmanhusets visningar: Belllmanhuset 

Se fler ritningar på huset: Stockholmskällan