juni 2022

Datum Evenemang Arrangör
12 juni
Högtidsdagar Bellmandagen

juli 2022

Datum Evenemang Arrangör
26 juli
Högtidsdagar Bellmandagen

augusti 2022

Datum Evenemang Arrangör
20 augusti
Bal, Kapitel Dambricoleri
27 augusti
Kapitel Grad IV
27 augusti
Bal, Högtidsdagar Vinterbal

september 2022

Datum Evenemang Arrangör
2 september
Kapitel Grad III
3 september
Bal, Kapitel, Spex Dame PB & Spex
3 september
Kapitel Grad I
6 september
Sammanträde Ämbetsmannaträff
10 september
Bal Dambricoleri
10 september
Sammanträde DBA
16 september
Kapitel Grad III
16 september
Kapitel Grad IX
24 september
Kapitel, Spex Grad II med spex
24 september
Kapitel Grad III
24 september
Kapitel Grad III

oktober 2022

Datum Evenemang Arrangör
1 oktober
Kapitel Grad I
1 oktober
Kapitel Grad I
8 oktober
Kapitel Grad IX
15 oktober
Kapitel Grad I
1 2 3 4