Det vittra och historiskt inriktade arbetet i Par Bricole äger rum inom Den Bacchanaliska Akademien. Den inrättades 1927 och fick under de efterföljande decennierna stadga under Stor-Mästare Gösta Söderbergs ledning. De två historiska verk om Par Bricole som utkommit under 1900-talet, 1946 års historik och 1979 års jubileumsbok, togs fram inom Akademiens hägn.

Den Bacchanaliska Akademiens Högtidssammanträde äger rum i september varje år (från 2021 och framåt).

Gösta W Söderberg

Nuvarande Ledamöter

Hedersledamöter:

Gunnar Tysk, Riddare av Svarta Korset
Jonas Folcker, Riddare av Svarta Korset
Pino Pilotti, Riddare av Svarta Korset
Hans Gentzel, Riddare av Svarta Korset
Dan Ekström, Riddare av Svarta Korset
Ulf Tivéus, Riddare av Svarta Korset

Preses

Hans Gillgren, Riddare av Svarta Korset


Sekreterare

Mats Hayen, Konung Sverkers Riddare


PB:s Stor-Mästare, Dep. Stor-Mästare, Stor-Kanslär

Henrik Mickos, Riddare av Svarta Korset
Christer Alexandersson, Riddare av Svarta Korset
Jan Arpi, Riddare av Svarta Korset

Ordensskald

Peter J. Lind, Konung Magnus Riddare

Ledamöter utsedda av Akademien

C-G Mann, Riddare av Svarta Korset
Åke Anderson, Riddare av Svarta Korset
Peter Lind, Konung Magnus Riddare
Bengt Jonshult, Riddare av Svarta Korset

Göta PB

Torsten Leman, Riddare av Svarta Korset
Lars Unger, Riddare av Svarta Korset

Vänersborgs PB

Björn Börjeson, Riddare av Svarta Korset
Bengt Karlsson, Riddare av Svarta Korset

Borås PB

Robert Lorentzon, Riddare av Svarta Korset
Fredrik Berg, Riddare av Svarta Korset

Malmö PB

Lennart Fahlback, Riddare av Svarta Korset
Patric Jakobsson, Riddare av Svarta Korset

Jönköping PB

Ulf Linnman, Riddare av Gyllene Korset
Tomas Arvidsson, Riddare av Gyllene Korset 

Sundsvalls PB

Stefan Groth, Riddare av Svarta Korset
Bengt Aldén, Riddare av Svarta Korset

Örebro PB

Marcus Willén Ode, Riddare av Svarta Korset
Tomas Rådehed, Riddare av Svarta Korset