Det vittra och historiskt inriktade arbetet i Par Bricole äger rum inom Den Bacchanaliska Akademien. Den inrättades 1927 och fick under de efterföljande decennierna stadga under Stor-Mästare Gösta Söderbergs ledning. De två historiska verk om Par Bricole som utkommit under 1900-talet, 1946 års historik och 1979 års jubileumsbok, togs fram inom Akademiens hägn.

 

Nuvarande ledamöter:

Hedersledamöter:
Pino Pilotti, Riddare av Svarta Korset
Gunnar Tysk, Riddare av Svarta Korset
Jonas Folcker, Riddare av Svarta Korset
Dan Ekström, Riddare av Svarta Korset

Preses
Hans Gillgren, Riddare av Svarta Korset

Sekreterare
Mats Hayen, Konung Sverkers Riddare

PB:s Stor-Mästare, Dep. Stor-Mästare, Stor-Kanslär

Henrik Mickos, Riddare av Svarta Korset
Christer Alexandersson, Riddare av Svarta Korset
Ulf Tivéus, Riddare av Svarta Korset

Ordensskald
Peter J. Lind, Konung Magnus Riddare

Ledamöter utsedda av Akademien
C-G Mann, Riddare av Svarta Korset
Åke Andersson, Riddare av Svarta Korset
Mats Hayen, Konung Sverkers Riddare
Peter Lind, Guvernör

Göta PB
Torsten Leman, Riddare av Svarta Korset
Lars Unger, Riddare av Svarta Korset

Vänersborgs PB
Björn Börjesson, Riddare av Svarta Korset
Bengt Karlsson, Riddare av Svarta Korset

Borås PB
Göran Olofsson, Riddare av Svarta Korset
Robert Lorentzon, Riddare av Svarta Korset

Malmö PB
Lennart Fahlback, Riddare av Svarta Korset
Patric Jakobsson, Riddare av Svarta Korset

Jönköping PB
Ulf Linnman, Riddare av Gyllene Korset
Krister Wallin, Riddare av Gyllene Korset

Sundsvalls PB
Stefan Groth, Riddare av Svarta Korset

Örebro PB
Marcus Willén Ode, Riddare av Svarta Korset
Tomas Rådehed, Riddare av Svarta Korset