Illustration ur Bacchi hand-bibliotheque, eller Nya tidsfördrif på gäldstufvan. Stockholm. 1-4. 1784-86.

Illustration ur Bacchi hand-bibliotheque, eller Nya tidsfördrif på gäldstufvan. Stockholm. 1-4. 1784-86.

Här samlar vi böcker och skrifter om Par Bricole som du kan ladda ner som PDF-filer. Klicka på länken till den skrift som du vill ladda ner och följ eventuella instruktioner. Observera att några av filerna är mycket stora och att det kan vara svårt att ladda ner dem till mobiltelefoner.

1. Sällskapet Par Bricole. Stockholm 1946. Historik utgiven på AB Biografiskt Galleri och utarbetad under redaktionell ledning av Gottfrid Mattsson.

Sällskapets klassiska historik från 1946 har OCR-skannats och är sökbar efter att den öppnats som PDF. Filstorlek: 16 MB.

2. August Kinberg. Par Bricoles gustavianska period. Personhistoriska anteckningar till den äldsta matrikeln. Hasse W. Tullbergs Förlag 1903.

August Kinbergs sammanställning av uppgifter ur Par Bricoles äldsta matrikel innehåller bröder med matrikelnummer från 1 (friherre Adolph Fridrich Barnekow) till 1800 (sadelmakare Jonas Chrom). Skriften har OCR-skannats och är sökbar efter att den öppnats som PDF. Filstorlek: 56 MB.

3. Erik Åkerberg. Musiklifvet inom Par Bricole, 1779-1890, biografiska skizzer och anteckningar. Albert Bonniers Förlag 1910.

Skriften har OCR-skannats och är sökbar efter att den öppnats som PDF. Filstorlek: 192 MB.

4. Handlingar ur Sällskapet P.B.s arkiv. Första och andra häftet. Utgivna i Stockholm av Joh. Beckman 1855.

Skriften har OCR-skannats och är sökbar efter att den öppnats som PDF. Innehåller Carl Israel Hallhttps://parbricole.se/wp-content/uploads/Handlingar_ur_Sallskapet_PBs_arkiv_1855_002_OCR.pdfmans parentation över Gottfried Sackenhielm från 1777 och texter av Olof Kexél, Arvid Adrian Stjerncrantz, Johan David Valerius, Carl Fredrik Dahlgren, Bernhard von Beskow, Daniel Hwasser med flera. Filstorlek: 24 MB.

5. Olof Kexél och Carl Michael Bellman. Bacchi hand-bibliotheque, eller Nya tidsfördrif på gäldstufvan. Stockholm. 1-4. 1784-86.

Exemplar i Kungliga biblioteket (se nedan angående skrift nummer 6). Skriften har OCR-skannats och är sökbar efter att den öppnats som PDF. Illustrationen ovan återfinns som plansch i slutet av andra delen. Legenden som förklarar de olika motiven är placerad i den andra delens inledning. Filstorlek: 291 MB.

6. Alternativ notbilaga till första delen av Bacchi hand-bibliotheque. Stockholm. 1784.

Kungliga bibliotekets och Stockholms stadsarkivs samtida utgåvor från 1784 av Bacchi hand-bibliotheque har olika notbilagor till den första delen. Därför publiceras här notbilagan ur Stadsarkivets exemplar. Filstorlek: 52 MB.

7. [Olof Kexél]. Mina tidsfördrif på gäll-stufwan. Anon. Stockholm. 1-3. 1776-77.

Skriften har OCR-skannats och är sökbar efter att den öppnats som PDF. Innehåller historietterna ”Nymodigt livrée”, ”Engelska tryckfriheten”, ”Anecdoter om Kitty Fischer”, ”Werldenes bekymmersamma lopp”, [”Om Montefiascone och historien om Est Est Est”], ”Historiette, som har den hälsosamma werkan, at man somnar, då man läser honom”, ”Baldur den Wise”, [”Historien om en gammal döv bonde – eller God dag Yxskaft”], ”Sagubrott om Pater Gispogapius” och andra berättelser. Filstorlek: 437 MB.

8. Carl Michael Bellman. Bacchi tempel, öpnadt vid en hieltes död. Stockholm 1783.

Med illustrationer av Elias Martin och Johan Fredrik Martin. Skriften har OCR-skannats och är sökbar efter att den öppnats som PDF. Filstorlek: 132 MB.

9. Bröder och Riddersmän i Par Bricole. Några oförgängligt skinande profiler tecknade av Eric Norström och till Det Lysande Sällskapet donerade av Knut Kinberg. Barbaradagen den 4 december 1934.

Skriften innehåller tre försättsblad och därefter 45 porträtt i färg av bricolister från tidigt 1930-tal. De avporträtterade är: 1. Einar Berg 3. Gustaf Carlberg 4. Wilhelm Carlberg 5. Otto Clason 6. Albin Danielsson 7. Gustaf Ekström 8. John Ericsson 9. Axel Gillberg 10. Johan Erik Haglund 12. Ernst Hansson 13. Harry Hector 14. Carl Hellström 15. Nils Henrikson 16. Jac Holmström 17. Karl Håkansson 18. Gunnar Jacobsson 20. Knut Kinberg 21. Otto Larsson 22. Gotthard Wilhelm Marcks von Würtemberg 23. Gottfried Mattsson 24. Ernst Olson 25. Carl Oscar Othzén 26. Joel Pahlin 27. Wilhelm Ringvall 28. Erik Severin 29. Emil Sjögren 30. Måns von Stedingk 31. Tore Strindberg 32. Harald Sundberg 33. Sven Svensson 34. Ernst Ferdinand Söderberg 35. Gösta W. Söderberg 36. Otto Söderlund 37. Edvard Ternell 38. Paul Thyberg 39. Carl Wahlberg 41. Ivar Widner 42. Tobias Wilhelmi 43. Erik Wirén 44. Patrik Vretblad 45. Gustaf Zacco 46. Otto Åström. Porträtt i portföljen som saknas i registret: 47. Herman Wallden 48. Ernst Lind af Hageby 49. Carl Jonn. Filstorlek: 335 MB.

10. Badins Biographie. 1814.

Egenhändig levnadsberättelse av morianen Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi Badin (1747-1822), inlämnad till Par Bricole i samband med utnämning till Riddare av Gyllene Korset den 18 februari 1814. Sex sidor. Filstorlek: 5 MB.

Bellmans samlade verk

Bellmanssällskapet har publicerat Carl Michael Bellmans samlade verk på nätet.

Bellmans samlade verk

Dramawebben

Dramatiska arbeten av Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman, Olof Kexél, Johan Magnus Lannerstjerna och andra bricolister finns publicerade i fulltext på Dramawebben.

Dramawebben