Illustration ur Bacchi hand-bibliotheque, eller Nya tidsfördrif på gäldstufvan. Stockholm. 1-4. 1784-86.

Illustration ur Bacchi hand-bibliotheque, eller Nya tidsfördrif på gäldstufvan. Stockholm. 1-4. 1784-86.

Här samlar vi böcker och skrifter om Par Bricole som du kan ladda ner som PDF-filer.
Klicka på länken till den skrift som du vill ladda ner och följ eventuella instruktioner.
Observera att några av filerna är mycket stora och att det kan vara svårt att ladda
ner dem till mobiltelefoner.


Sällskapet Par Bricole. Stockholm 1946.

Historik utgiven på AB Biografiskt Galleri och utarbetad under redaktionell ledning av Gottfrid Mattsson.
Skriften är sökbar efter att den öppnats som PDF.

Sällskapet Par Bricole. Stockholm 1946. Filstorlek: 16 MB.

Par Bricoles gustavianska period.
Personhistoriska anteckningar till den äldsta matrikeln. Hasse W. Tullbergs Förlag 1903.
August Kinbergs sammanställning av uppgifter ur Par Bricoles äldsta matrikel innehåller bröder med matrikelnummer
från 1 (friherre Adolph Fridrich Barnekow) till 1800 (sadelmakare Jonas Chrom).
Skriften är sökbar efter att den öppnats som PDF.

Par Bricoles gustavianska period. Filstorlek: 56 MB.

Musiklifvet inom Par Bricole, 1779-1890.
Biografiska skizzer och anteckningar. Författare Erik Åkerberg. Albert Bonniers Förlag 1910.
Skriften är sökbar efter att den öppnats som PDF.

Musiklifvet inom Par Bricole, 1779-1890.Filstorlek: 192 MB.

Handlingar ur Sällskapet P.B.s arkiv. Första och andra häftet.
Utgivna i Stockholm av Joh. Beckman 1855. Innehåller Carl Israel Hallmans parentation över Gottfried Sackenhielm från 1777
och texter av Olof Kexél, Arvid Adrian Stjerncrantz, Johan David Valerius, Carl Fredrik Dahlgren, Bernhard von Beskow,
Daniel Hwasser med flera.
Skriften är sökbar efter att den öppnats som PDF.

Handlingar ur Sällskapet P.B.s arkiv. Första och andra häftet. Filstorlek: 24 MB.

Olof Kexél och Carl Michael Bellman. Bacchi hand-bibliotheque
Bacchi hand-bibliotheque, eller Nya tidsfördrif på gäldstufvan. Stockholm. 1-4. 1784-86.Exemplar i Kungliga biblioteket
(se nedan angående skrift nummer 6).
Skriften är sökbar efter att den öppnats som PDF.

Olof Kexél och Carl Michael Bellman. Filstorlek: 291 MB.

Notbilaga
Alternativ notbilaga till första delen av Bacchi hand-bibliotheque. Stockholm. 1784. Kungliga bibliotekets och Stockholms stadsarkivs
samtida utgåvor från 1784 av Bacchi hand-bibliotheque har olika notbilagor till den första delen.

Bacchi hand-bibliotheque.Filstorlek: 52 MB.

[Olof Kexél]. Mina tidsfördrif på gäll-stufwan.
Anon. Stockholm.1-3. 1776-77.
Innehåller historietterna ”Nymodigt livrée”, ”Engelska tryckfriheten”, ”Anecdoter om Kitty Fischer”,
”Werldenes bekymmersamma lopp”, [”Om Montefiascone och historien om Est Est Est”], ”Historiette, som har den hälsosamma werkan,
at man somnar, då man läser honom”, ”Baldur den Wise”, [”Historien om en gammal döv bonde – eller God dag Yxskaft”],
”Sagubrott om Pater Gispogapius” och andra berättelser.
Skriften sökbar efter att den öppnats som PDF.

[Olof Kexél]. Mina tidsfördrif på gäll-stufwan Filstorlek: 437 MB.

Carl Michael Bellman. Bacchi tempel, öpnadt vid en hieltes död. Stockholm 1783.
Med illustrationer av Elias Martin och Johan Fredrik Martin.
Skriften är sökbar efter att den öppnats som PDF.

Carl Michael Bellman. Bacchi tempel. öpnadt vid en hieltes död. Stockholm 1783 Filstorlek: 132 MB.

Bröder och Riddersmän i Par Bricole.
Några oförgängligt skinande profiler tecknade av Eric Norström och till Det Lysande Sällskapet donerade av Knut Kinberg.
Barbaradagen den 4 december 1934. Skriften innehåller tre försättsblad och därefter 45 porträtt i färg av bricolister från tidigt 1930-tal.

Bröder och Riddersmän i Par Bricole. Filstorlek: 335 MB.

Badins Biographie. 1814.
Egenhändig levnadsberättelse av morianen Adolph Ludvig Gustaf Fredric Albert Couschi Badin (1747-1822), inlämnad till Par Bricole
i samband med utnämning till Riddare av Gyllene Korset den 18 februari 1814. Sex sidor.

Badins Biographie. 1814. Filstorlek: 5 MB.

Bellmans samlade verk
Bellmanssällskapet har publicerat Carl Michael Bellmans samlade verk på nätet.
Bellmans samlade verk

Dramawebben
Dramatiska arbeten av Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman, Olof Kexél, Johan Magnus Lannerstjerna
och andra bricolister finns publicerade i fulltext på Dramawebben.

Dramawebben