Sällskapet Par Bricole finns på 8 orter.

Aktuella kontaktuppgifter finns på respektive logesida (menyval Loger ovan).