november 2022

Datum Evenemang Arrangör
26 november
Högtidsdagar, Kapitel Barbara o Grad I, V, VIII
29 november
Kapitel Receptionskapitel till Grad V
30 november
Kapitel Receptionskapitel till Grad VIII

december 2022

Datum Evenemang Arrangör
3 december
Högtidsdagar Barbara
3 december
Högtidsdagar Barbara
3 december
Högtidsdagar, Kapitel Barbara + Grad V & VIII
3 december
Högtidsdagar, Kapitel Barbara + Grad V & VIII
3 december
Högtidsdagar Barbara o Kommendörslunch
3 december
Kapitel Grad III

januari 2023

Datum Evenemang Arrangör
7 januari
Sammanträde Stora Konseljen
21 januari
Installation Borås installation

februari 2023

Datum Evenemang Arrangör
1 februari
Kapitel, Prövningsgrad Prövningsgrad till RGK, Grad X
4 februari
Kapitel RGK, Grad X
17 februari
Kapitel Grad II

mars 2023

Datum Evenemang Arrangör
11 mars
Kapitel Grad II med Spex
17 mars
Kapitel Grad IV
25 mars
Installation Malmö installation

april 2023

Datum Evenemang Arrangör
13 april
Sammanträde Stora Rådet
22 april
Kapitel Grad IV

maj 2023

Datum Evenemang Arrangör
3 maj
Kapitel Grad VII
1 2 3 4