maj 2023

Datum Evenemang Arrangör
6 maj
Bal, Kapitel Grad VII + Vårkalas m damer
6 maj
Högtidsdagar, Sammanträde Vårhögtidsdag + Årsmöte

juli 2023

Datum Evenemang Arrangör
26 juli
Högtidsdagar Bellmandagen

september 2023

Datum Evenemang Arrangör
9 september
Installation Vänersborg installation
15 september
Kapitel Grad III
16 september
Kapitel Grad III
23 september
Sammanträde DBA

oktober 2023

Datum Evenemang Arrangör
7 oktober
Kapitel Grad IX
20 oktober
Kapitel Grad I
21 oktober
Kapitel Grad I

november 2023

Datum Evenemang Arrangör
11 november
Kapitel Grad VI
12 november
Kapitel Grad VI
28 november
Kapitel Receptionskapitel till Grad V
29 november
Kapitel Receptionskapitel till Grad VIII

december 2023

Datum Evenemang Arrangör
2 december
Högtidsdagar Barbara
2 december
Högtidsdagar, Kapitel Grad V och VIII samt Barbara
1 2 3 4