Sensommarsamling i muntra bröders lag – fredagen den 6:e september!

I förrfjol beslutade Arbetsgraderna att återuppliva en tradition från tiden för vårt för älskade Par Bricoles tillblivelse – nämligen genom att återuppta ett broderligt och anspråkslöst umgänge på Kejsarkronan, krogen belägen i närheten av Kungliga Operan och som vårt Lysande Sällskaps vördade grundare och namnkunniga föregångsmän då vanligen sågs på för att dryfta livet, kläcka geniala idéer och roa varandra.

Kejsarkronan, som drevs av vinskänken Elias Rynning, var på 1770-talet stamlokus för Bellman, Hallman och Kexél och var en populär mötesplats för unga intellektuella och ordensbröder i Stockholm. Det var också här som Hallman höll sin legendariska parentation över Gottfried Sackenhielm den 17 november 1777. Och det var här våra grundare umgicks vid tiden för instiftandet av vårt Lysande Ordenssällskap Par Bricole den 15 maj 1779.

Nu är således PB-umgänget återupplivat å detta bricolistiskt historiefyllda lokus, som idag något ombyggt rymmer Pickwicks Bar. Vi har gjort det med en månatligen återkommande informell begivenhet i vardagen vid sidan av vårt kära PB:s mer organiserade sammankomster.

Den som har tillfälle och lust skall därför känna sig varmt broderligt välkommen bland Bröder om han för en stund slinker in på Pickwicks Bar i hörnet Drottninggatan/Fredsgatan, ett par stenkast från Gustav Adolfs torg och Tegelbacken, i skarven mellan arbetsveckan och helgen den första fredagen i varje månad mellan klockan 16 och 20.

Tag nu tillfället i akt att återsamlas efter sommaren genom att, par bricole, komma förbi för att uppleva trivseln, fördjupa många gamla vänskapsband och stifta nya intressanta bekantskaper inom PB. Läska gommen med något av barens rika utbud och slår hungern till finns hjälpen från köket nära.

Samtelige Bröder av alla grader, Källaren Kejsarkronan (Pickwicks Bar) är således samlingspunkten för alla bricolister varje månads första fredag!

Varmt välkommen!

Vi ses på Kejsarkronan!

Hälsar varmt broderligen Moderlogens Arbetsgrader

Foto: Interiör från Kejsarkronan (Pickwick) tillhör Pickwick Restaurang & Pub.

Läs mer om Kejsarkronan (Pickwick)!

Kontakta gärna oss på redaktionen med nyhetstips eller synpunkter på Parbricole.se eller Evoe, på e-postadressen michael.masoliver@gmail.com eller telefon 070-608 99 75.