De Högste Styrande i Par Bricole är:

Stor-Mästare Henrik Mickos, fil. dr, Riddare av Svarta Korset
Deputerad Stor-Mästare Christer Alexandersson, jur kand, chefsjurist, Riddare av Svarta Korset
Stor-Kanslär Ulf Tivéus, jur kand, skattejurist, Riddare av Svarta Korset

Sällskapets Högsta Styrelser är:

General Konseljen (G-l K-n)
Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna, Dotterlogernas Styrande och övriga Bröder Riddare av Svarta Korset i såväl Dotterloger som Moderloge

Stora Konseljen (S-a K-n)
Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna, Dotterlogernas Styrande och övriga Bröder Riddare av Svarta Korset i Moderlogen

Styrande Konseljen (St-e K-n)
Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna samt berörd Dotterloges Styrande

Stora Rådet (S-a R-t)
Ledamöter: Högste Styresmännen, Stor-Officianterna och övriga Bröder Riddare av Svarta Korset