En av de verkliga skatterna i Par Bricoles samling av historiska föremål är den kände hovinstrumentmakaren M. P. Krafts cister (”Bellmans luta”) från 1781, som bevisligen har tillhört Sällskapets förste Ordensskald Carl Michael Bellman.

Carl Michael Bellmans cister från 1781. I Sällskapet Par Bricoles ägo.

Carl Michael Bellmans cister från 1781. Fotografi: Jan Skårstedt 2011.

År 1897 skänkte grosshandlare C. C. Söderström från Stockholm en cittra som en gång tillhört Carl Michael Bellman till Sällskapet Par Bricole. Själv hade han köpt cittran av en viss doktor Julius Bagge, som i sin tur hade köpt instrumentet av en fröken Maria Lemke. Hon hade själv ärvt cittran efter sin far C. M. Lemke, som i sin tur hade övertagit instrumentet från handlanden A. W. de Frèse.

Denne de Frèse hade i sin tur köpt cittran av den store skaldens änka, Lovisa Bellman, som överlevde sin make med hela 52 år. Det råder inget tvivel om att instrumentet har tillhört PB:s förste Ordensskald. Det finns dokument som styrker instrumentets ursprung. Dessutom är initialerna C. M. B. ingraverade på baksidan av cittrans hals.

På instrumentet finns även följande signatur: ”Matth. Pet. Kraft Kgl. Hof Instr. mak. N:r 49. 1781.”