Gustaf III blev kung i Sverige när kulturen började blomstra i vårt land. Ett klart sammanhang fanns. Kungens kulturintresse var ett arv efter modern, men låg även i hög grad i tiden. Under hans 21-åriga regeringstid hann Gustaf III grunda såväl Svenska som Musikaliska Akademien, Operan, Dramatiska Teatern och många andra kulturinrättningar.

Även grunden till Par Bricole lades på hans tid. Jordmånen för ordenssällskap var god vid 1700-talets mitt och nu ville många lekfullt parodiera alla de högseriösa ordenssällskap som Stockholm vimlade av.

Säkert berodde det på Par Bricoles egen inneboende kraft att vårt Sällskap lyckats överleva in i vår egen tid. Gustaf III visade däremot inte något nämnvärt intresse för just Par Bricole, hans fritid var alltför tillmätt, men självfallet har Sällskapet haft oskattbar nytta och glädje av traditionerna från gustaviansk tid, traditioner vi ännu kärleksfullare vårdar. Vissa saker blir aldrig omoderna. Dit hör kulturen och den goda smaken från Gustaf III:s era.

Text: Martin Stugart