Gustav III:s yngre bror hertig Karl blev kung i Sverige med ordningsnummret XIII. Han gjorde inga intryck i svensk historia och dog barnlös, men adopterade marskalk Jean Baptiste Bernadotte som sin efterträdare på Sveriges Tron under namnet Carl XIV Johan.

Inom ordensväsendet uträttade hertig Karl desto mer. Bland annat reformerade han frimureriet i vårt land och visade även ett inte ringa intresse för Par Bricole. Vid minst två tillfällen infann han sig vid Sällskapets sammanträden och gick med på att fungera inte bara som vårt Sällskaps Höge Beskyddare från instiftelseåret 1779 utan de facto som Par Bricoles Stormästare. 1799 inrättades det egentliga Stormästareämbetet, vars förste innehavare hette Jonas Cederstedt (1756 – 1811).

När Karl XIII uppsteg på tronen 1809 gav Par Bricole middag med undersåtligt hyllningstal och rojalistiska verser av Johan David Valerus, samtidens Ordensskald. Efter kungens död 1818 dröjde det nästan 40 år innan nästa medlem av svenska kungahuset sökte inträde i Par Bricole.

Text: Martin Stugart