Göteborg. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Göteborg. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

När Carl Michael Bellman recipierade i Par Bricoles Överkommendörsgrad den 10 december 1779 fanns bland de övriga recipienderna flera personer som skulle göra sig bemärkta i Sällskapets historia. En av dessa var friherren och ryttmästaren Gustaf Koskull. Bland de andra recipienderna hittar vi två blivande stormästare, Carl Ernst Oldenburg och Daniel Nescher.

Gustaf Koskull flyttade några år senare till Göteborg där han blev överinspektör vid Tullpackhuset. Han rörde sig flitigt i sällskapslivet, bevistade ofta Bachelors Club och var en väl ansedd person i nöjeslivet. Tillsammans med flera andra personer, som var medlemmar i Par Bricole men bosatta i Göteborg, inledde Gustaf Koskull ett arbete för att i sin nya hemstad starta en filialloge till moderlogen i Stockholm.

Arbetet kröntes med framgång den 10 november 1801 då moderlogens högsta ämbetsmän utfärdade instiftelsebrevet för Göta Par Bricole genom att ”förordna vice Gouverneuren, Ryttmästaren, Överinspectoren, Riddaren av Kong:l Swärdsorden Högwälborne Friherre, Herr Gustaf Koskull, at å Wåra Wägnar det Götheborgske Bricolleriet, såsom Ordförande styra, förwalta och i Glans upphöja.”. Redan det första verksamhetsåret 1802 hade 82 medlemmar immatrikulerats i Göta Par Bricole.