Vänersborg. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Vänersborg. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

I Göta Par Bricole fanns i början av 1800-talet ett flertal bröder som var bosatta i Vänersborg. En av dessa var landskamrer Fredrik Håkan Gasslander, vice guvernör i Göta PB. Han deltog inte bara livligt i Par Bricoles verksamhet utan var också en drivande kraft i sin hemstad Vänersborg. Bland annat bidrog han i hög grad till återuppbyggnaden av staden efter en förödande brand år 1834 då endast ett fåtal hus i staden skonades.

Så här beskrivs hans initiativ att bilda en bricolleriloge i Vänersborg i Par Bricoles stora historik från 1946:

”I en originell och lustig skrivelse till ’Kärälskelige Bröder i Brette’ kallade han bricolebröderna i staden, landssekreteraren C. A. Strömberg, häradsskrivaren C. Wikström, possessionaten C. A. Malm samt köpmännen J. Spaak och P. E. Svedberg till sammanträde med bland annat följande anmaning: ’Tiden är hardt när, då vishetens solstrålar äro att upphämta – tempelportarna varda snart upplåtna; se´n till att I ej stadnen utanför med oljetomma lampor. Låtom oss draga till Tempelstaden’. Samtliga beslöto den 14 september 1838 att bestiga ’Drakens rygg’ och draga åstad till Göteborg för att träffa avtal med Göta P. B. om biträde för instiftandet av en bricolleriloge i Vänersborg. Det mycket festliga besöket slutade med Göta P. B:s välvilliga medverkan och resenärerna återvände förnöjda och hoppfulla hem.”

Året därpå, den 15 september 1839, instiftades Vänersborgs PB.