Sundvall. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Sundvall. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Den 16 november 1985 instiftades under högtidliga former Par Bricoles sjätte Dotterloge: Sundsvalls Par Bricole. Ceremonielet var skrivet av dåvarande Stormästaren Hans Kjellgren och Waldemar Waldvik (tidigare Ordensskald). Tanken på en Dotterloge i norra Sverige hade funnits hos Hans Kjellgren redan på 60-talet men förverkligandet av idén krävde både en drivande kraft och en utvald plats.

År 1968 invaldes Gunnar Hofverberg i Par Bricoles Moderloge och det var han som med tiden skulle bli den kraft som krävdes. Hans Kjellgren skriver i sitt tal till den 16 november 1985 ytterligare en viktig sak: Gunnar Hofverberg visste var den nya Dotterlogen skulle ligga.

Gunnar Hofverberg framförde sina idéer om en dotterloge i Sundsvall till Hans Kjellgren 1979 – de föll i god jord – och därefter kunde det praktiska arbetet påbörjas. När det bacchanaliska ljuset tändes i Sundsvall 1985 blev Gunnar Hofverberg Styrande Mästare och vid hans sida fanns Deputerade Stormästaren Lennart Andersson och Storkanslern Claes Breitholtz. Stormästare Hans Kjellgren avslutade sitt tal den 16 november 1985 med följande ord:

”Skall man få tiden att stå still, måste man fånga ögonblicket! Jag fångar det nu – i hela det samlade och Lysande Bricoleriets namn! Måtte framtiden för Sundsvalls Par Bricole bli som detta ögonblick – fylld av värme, vänskap, gemenskap, talang och humor!”