SSA_PB_Menyer_etc_Intradeskort_18741117_Sekularfest_570b
Inträdeskort till PB:s Sekularfest den 17 november 1874. Par Bricioles arkiv.

Trots att Sällskapet Par Bricole firat sitt 50-årsjubileum 1829 valde man att på 1870-talet förlägga 100-årsjubileet till året 1874 – med hänvisning till att forskningen visat att Carl Michael Bellman redan 1774 låtit sin skapelse Bacchi Orden övergå i den bacchanaliska umgängeskretsen kring Olof Kexél och Carl Israel Hallman. 

Senare forskning har visat att Par Bricoles riktiga instiftelsedag är den 15 maj 1779. Sällskapets 200-årsjubileum firades därför 1979 men både 150-årsjubileet och 175-årsjubileet förlades till 1924 respektive 1954.

100-årsjubileet firades av moderlogen och av samtliga dotterloger. I Stockholm ägde festligheterna rum på Börshuset den 17 november 1874. Det musikaliska programmet framfördes av Kungliga Hovkapellet och inleddes med en overtyr av kapellmästare J. Dente. Därefter höll Deputerade Stormästaren Carl Jakob Rossander ett föredrag med historiskt tema. Det rapporterades i flera tidningar om evenemanget och Den Bacchanaliska Körens slutstrof citerades av många som en av kvällens många höjdpunkter:

Det flämtar ur tidens dunkla gap / En ande av disig köld;

Du skämtets rustade ridderskap / Bevara mot rost din sköld.

Mot välvisheten ditt löje håll. / Möt bitterheten med sång.

Och genom seklerna sträck din gång. / Högt lysande Par Bricole!

Konung Oscar II skickade under kvällen telegraferade hälsningar från sin vistelseort i Boxholm.