Jönköping. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Jönköping. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Den tändande gnistan till det bacchanaliska ljuset i Jönköping kom från Borås. Två Par Bricole-bröder som inflyttat därifrån till Jönköping, postmästaren Paul Billing och ingenjören Jonas Karling, lyckades med gemensamma krafter skapa tillräckligt underlag för att en dotterloge skulle kunna instiftas i den nya hemstaden.

Den första högtiden i Jönköpings Par Bricole ägde rum i april 1879. Moderlogen sände i samband med det en ”kärvänlig hälsning” till den nya dotterlogen och gav nådigt tillstånd att öppna en bricole-loge ”med all den glans Ordens värdighet fordrar”.

Vid den första gradgivningen medverkade, förutom stiftarna, 53 nyantagna recipiender i den första graden i Par Bricole. Ordens förste Styrande Mästare blev brukspatronen C. L. Friedländer – som kallades för ”Gustavianen”, för sin ”kvickhet och sirliga grandezza”.

Ernst Greén beskrev 1946 bricolleriet i Jönköping med följande ord: ”Liksom de äldre Bricoleårgångarna har också den småländska sin upplivande smak och verkan. Något tungsint vin är den sannerligen inte. Det stimulerar till livsglädje och livsmod, det fyller väl sin uppgift att undan vardagslivets besvär rädda många glada ögonblick i vänskapens famn.”