Borås.  Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Borås. Detalj ur Karta öfver Medlersta och Södra Sverige 1870 (Generalkartor över Sverige). Krigsarkivet.

Det bacchanaliska ljus som tänts i Stockholm år 1779 och sedan spridit sig till Göteborg år 1801 och därifrån vidare till Vänersborg år 1839 nådde år 1860 till Borås. Från staden – känd för sin trevnad och bonhomie – skickades i februari 1860 en skrivelse till moderlogen med följande inledning:

”De herrliga strålar av ljus och upplysning, som jemväl till oss framträngt under vårt deltagande uti Orden Par Bricoles förhandlingar; Den beundran och innerliga kärlek vi helga åt de läror och exempel där gifvas för ernående av ett vänfast och harmoniskt brödraförbund, hafva hos oss, innevånare uti Borås stad, uppväckt en innerlig håg att icke allenast förkofra oss sjelva i det goda utan ock sprida detsamma inom denna stads umgängeskrets.”

Invigningen av den nya logen skedde under ledning av en delegation från Vänersborg och ägde rum den 5 oktober 1860. Vid instiftelsen installerades postmästaren P. A. Dahlgren – en centralgestalt inom Borås sällskapsliv – som Ordförande Mästare. Samma dag recipierade inte mindre än 68 nya bröder i den första graden. Dagen efter recipierade 64 bröder i den andra graden och efter en dags vila genomfördes på den fjärde dagen reception i både tredje och fjärde graden med 37 respektive 36 bröder.