SSA_PB_Menyer_etc_Smatryck_19241116_150_arsfest
Småtryck från 150-årsjubileet den 16 november 1924. Par Bricioles arkiv.

Par Bricoles 150-årsjubileum firades den 16 november 1924 – man valde att följa traditionen från 1874 och utgå ifrån stiftelseåret 1774 – med ett ståtligt högtidssammanträde i Musikaliska Akademiens hus vid Nybroviken. Därefter följde ett måltidskalas i Gyllene Salen i Stockholms stadshus – vilket invigts året innan. Konung Gustaf V närvarade både vid högtidssammanträdet och måltidskalaset och blev under kvällen dekorerad med den Westerstrandska medaljen i Par Bricole. 

I Svenska Dagbladet kunde man den 17 november läsa ett längre reportage från evenemanget, varur ett brottstycke kan citeras:

”Efter vissa rituella, alls inte långrandiga förfaranden ljöd Oskar Sandbergs festuvertyr ut över den stjärnsådda eller åtminstone bandbehängda frackar fyllda salen, och sedan höll dr. Ruben G:son Berg högtidstalet, som utgjordes av en historisk återblick med intressanta litterära perspektiv och lätt utförda men träffande figurteckningar.”

Vid högtidssammanträdet framfördes även Ludvig Normans jubileumskantat med text av Talis Qualis, vilken första gången framförts vid Sekularfesten 1874. Högtidssammanträdet samlade cirka 800 deltagare och vid middagen i Gyllene Salen deltog omkring 600 personer.